Αρχική Σελίδα 
 Τρέχοντα Πρωταθλήματα 
 Επικοινωνία
 
 
 

Ενημέρωση - Ορισμοί
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 23/09/2017Κατεβάστε το αρχείο
21-09-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 23/09/2017Κατεβάστε το αρχείο
21-09-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 23-24/09/2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

23/09/17

24/09/17

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

 

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

 

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20-09-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 20/09/2017Κατεβάστε το αρχείο
18-09-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 16-19/09/2017Κατεβάστε το αρχείο
14-09-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ 16-17/09/2017Κατεβάστε το αρχείο
14-09-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 27-28 ΜΑΙΟΥ & 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017Κατεβάστε το αρχείο
26-05-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 27 ΜΑΙΟΥ 2017Κατεβάστε το αρχείο
26-05-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 27,28 ΜΑΙΟΥ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

27/05/17

    28/05/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

 

ΝΑΙ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΡΟΥΚΑΣ

 

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24-05-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 24/05/2017Κατεβάστε το αρχείο
23-05-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 20-21 ΜΑΙΟΥ 2017Κατεβάστε το αρχείο
18-05-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 20,21 ΜΑΙΟΥ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

20/05/17

21/05/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

ΝΑΙ

 

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΤΡΑΚΑΡΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΛΑΤΖΑΣ

 

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

17-05-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 12,13,14 ΜΑΙΟΥ 2017Κατεβάστε το αρχείο
12-05-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 13-14 ΜΑΙΟΥ 2017Κατεβάστε το αρχείο
12-05-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 13,14 ΜΑΙΟΥ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

13/05/17

        14/05/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΡΙΚΟΣ

 

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-05-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 06,07,10 ΜΑΙΟΥ 2017Κατεβάστε το αρχείο
05-05-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 06-07 ΜΑΙΟΥ 2017Κατεβάστε το αρχείο
05-05-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 29/04-04/05/2017Κατεβάστε το αρχείο
28-04-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 29-30 ΑΠΡΙΛ 2017Κατεβάστε το αρχείο
28-04-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 22 - 26 Απριλίου 2017Κατεβάστε το αρχείο
21-04-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 22,23 ΑΠΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
20-04-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 19 ΑΠΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
18-04-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 08 - 13 Απριλίου 2017Κατεβάστε το αρχείο
07-04-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 08,09 ΑΠΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
06-04-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 01,02 Απριλίου 2017Κατεβάστε το αρχείο
31-03-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 01,02 ΑΠΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
30-03-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 01,02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

01/04/17

02/04/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

 

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

 

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝ.

ΝΑΙ

 

29-03-2017
 
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ,ΠΑΙΔΩΝΚατεβάστε το αρχείο
28-03-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 25,26,29 Μαρτίου 2017Κατεβάστε το αρχείο
23-03-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 25,26,29 ΜΑΡΤ 2017Κατεβάστε το αρχείο
23-03-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 25,26 ΜΑΡΤ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

25/03/17

26/03/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΡΟΥΚΑΣ

ΝΑΙ

 

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

 

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

 

ΑΛΑΤΖΑΣ

ΝΑΙ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

 

ΚΑΤΡΑΚΑΡΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΝΑΙ

 

22-03-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 18,19,22 Μαρτ 2017Κατεβάστε το αρχείο
17-03-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 18,19,22 ΜΑΡΤ 2017Κατεβάστε το αρχείο
17-03-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 18,19 ΜΑΡΤ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

18/03/17

19/03/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

 

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

 

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

 

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

15-03-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 11,12,15 Μαρτ 2017Κατεβάστε το αρχείο
14-03-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 11,12,15 ΜΑΡΤ 2017Κατεβάστε το αρχείο
14-03-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 11,12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

11/03/17

12/03/17

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΕΔΟΓΛΟΥ ΖΑΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΡΙΚΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΑΜΠΗΣ

ΝΑΙ

 

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΝΑΙ

 

08-03-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 03,04,05,08 ΜΑΡΤ 2017Κατεβάστε το αρχείο
03-03-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 04,05,08 ΜΑΡΤ 2017Κατεβάστε το αρχείο
02-03-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 04,05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
 

ΕΠΙΘΕΤΟ

04/03/17

05/03/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

01-03-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 25,26 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
24-02-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 23,25 ΦΕΒΡ ,01 ΜΑΡΤ 2017Κατεβάστε το αρχείο
23-02-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 25,26 ΦΕΒΡ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

25/02/17

26/02/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΑΛΛΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΡΙΚΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

 

ΜΠΑΜΠΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΨΑΡΙΑΝΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ

ΝΑΙ

 

22-02-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 18,19,22 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
17-02-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 18,19,22 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
17-02-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 18,19 ΦΕΒΡ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

18/02/17

19/02/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

 

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΝΑΙ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

 

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

 

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

 

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΙΧΕΛΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15-02-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 11,12,15 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
10-02-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 11,12,15 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
10-02-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 11,12 ΦΕΒΡ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

11/02/2017

12/02/2017

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΑΤΖΑΣ

ΝΑΙ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

 

ΜΙΧΕΛΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ


08-02-2017
 
ΟΡΙΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 04,05 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
03-02-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 03,04,05,08 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
03-02-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 03,04,05,08 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
02-02-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 04,05 ΦΕΒΡ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

04/02/17

05/02/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΝΑΙ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΝΑΙ

 

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

01-02-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 28,29 ΙΑΝ & 01 ΦΕΒΡ 2017Κατεβάστε το αρχείο
26-01-2017
 
ΟΡΙΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 28,29 ΙΑΝ 2017Κατεβάστε το αρχείο
26-01-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 28,29 ΙΑΝ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

28/01/17

29/01/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΝΑΙ

 

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ

 

ΝΑΙ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

25-01-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 21,22,25 ΙΑΝ 2017Κατεβάστε το αρχείο
20-01-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 21,22,25 ΙΑΝ 2017Κατεβάστε το αρχείο
20-01-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ 21,22 ΙΑΝ 2017
 

ΕΠΙΘΕΤΟ

21/01/17

22/01/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

 

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

 

ΜΠΑΜΠΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΝΑΙ

 

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ

ΝΑΙ

 

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

18-01-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 15,18 ΙΑΝ 2016Κατεβάστε το αρχείο
13-01-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 07,08,11 ΙΑΝ 2017Κατεβάστε το αρχείο
05-01-2017
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 07,08 ΙΑΝ 2017Κατεβάστε το αρχείο
05-01-2017
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ 07,08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΠΙΘΕΤΟ

07/01/17

08/01/17

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΝΑΙ

 

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

 

ΒΑΡΙΚΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΑΤΖΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΤΡΑΚΑΡΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

 

ΝΑΙ

ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

 

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΨΑΡΙΑΝΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΝΑΙ

 

ΝΑΣΟΣ

ΝΑΙ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤ.

ΝΑΙ

 

04-01-2017
 
Ορισμοί Διαιτητών 17-22 ΔΕΚ 2016Κατεβάστε το αρχείο
16-12-2016
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 17,18 ΔΕΚ 2016Κατεβάστε το αρχείο
16-12-2016
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 17,18 ΔΕΚ 2016
 

ΕΠΙΘΕΤΟ

17/12/16

18/12/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΤΡΑΚΑΡΗΣ

 

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΡΙΚΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

 

ΝΑΙ

ΚΟΥΜΛΙΑΛΗΣ

 

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΕΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΕΔΟΓΛΟΥ ΖΑΦ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

 

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΜΠΑΒΕΛΑΣ

 

ΝΑΙ

14-12-2016
 
Ορισμοί Διαιτητών 11,12 ΔΕΚ 2016Κατεβάστε το αρχείο
09-12-2016
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 11,12 ΔΕΚ 2016Κατεβάστε το αρχείο
09-12-2016
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 11,12 ΔΕΚ 2016

ΕΠΙΘΕΤΟ

10/12/16

11/12/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΕΗΣ

 

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΣΟΣ

ΝΑΙ

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΑΣ

ΝΑΙ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

ΝΑΙ

ΚΑΤΡΑΚΑΡΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΛΑΤΖΑΣ

 

ΝΑΙ

ΚΟΥΝΛΙΑΛΗΣ

 

ΝΑΙ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

 

ΝΑΙ

ΒΑΡΙΚΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

 

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΝΑΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

 

ΝΑΙ

07-12-2016
 
Ορισμοί Διαιτητών 03,04,07 ΔΕΚ 2016Κατεβάστε το αρχείο
02-12-2016
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 03,04,07 ΔΕΚ 2016Κατεβάστε το αρχείο
02-12-2016
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 03,04 ΔΕΚ 2016

ΕΠΙΘΕΤΟ

03/12/16

04/12/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΝΑΙ

 

ΜΠΕΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΡΟΥΝΤΣΙΟΣ

 

ΝΑΙ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΑΤΖΑΣ

 

ΝΑΙ