Ε Ι Δ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΟΥΡΝΟΥΑ κατηγορίας ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2016-2017

 

                                                π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

 

                   Τουρνουά καλαθοσφαίρισης κατηγορίας ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A αγωνιστικής

                   Περιόδου 2016-2017 με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

                                     

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

               1.- Στο Τουρνουά αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ένωσης.

               2.- Κάθε Σωματείο - Μέλος μπορεί να δηλώσει μέχρι  δύο  (2) ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

              1.- Τα Σωματεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, πρέπει να στείλουν

                   συμπληρωμένο το συνημμένο υπόδειγμα, στα Γραφεία της Ένωσης το 

                   αργότερο μέχρι  17/02/2017 .

              2.- Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει  20/02/2017 ώρα 16.30΄ στα Γραφεία

                   της Ένωσης.          

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

              1.- Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής θα δημιουργηθούν κατά γεωγραφικά

                   διαμερίσματα Όμιλοι των 5-6 ομάδων (αγώνες Α φάσης).

              2.- Σε κάθε Όμιλο οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους δύο φορές (από μία στην

                   έδρα της κάθε ομάδας). 

              3.- Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του κάθε Ομίλου θα ακολουθήσει η   διεξαγωγή των αγώνων Β΄φάσης.

              4.- Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων Β φάσης θα γνωστοποιηθεί μετά την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής. 

              5.-Την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων θα έχει η  Επιτροπή Πρωταθλημάτων

                   της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.

              6.-Το Τουρνουά  θα αρχίσει 04/03/2017.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

              1.- Στους αγώνες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν αθλήτριες γεννημένες το 2002 και 

                   2003  ή  και  νεώτερες.

              2.-Η προσκόμιση των δελτίων των αθλητριών ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από      

                  πλευράς Σωματείων .

             3.-Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα πριν από την έναρξη του αγώνα να ζητήσει

                   από τους διαιτητές την αντιπαραβολή των στοιχείων των δελτίων με τις

                   αθλήτριες για την αποφυγή πλαστοπροσωπιών.                                         

ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

              1.- Επειδή τα γήπεδα είναι κανονικών διαστάσεων, όπως επίσης και οι μπασκέτες,         

                   στους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν μπάλες κανονικού μεγέθους.

ΑΡΘΡΟ 6 :ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

          1.- Η Διαιτησία των αγώνων ορίζεται από την ΚΕΔ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

          2.- Οι αγώνες θα γίνονται και με ένα (1) διαιτητή.           

ΑΡΘΡΟ 7 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

          1.- Στα Σωματεία που θα πάρουν μέρος δεν θα καταβληθεί αποζημίωση μετακίνησης. 

          2.- Σε κάθε διαιτητή θα καταβάλλεται αποζημίωση 8,00 €.

           3.-Τα Σωματεία επιβαρύνονται εξολοκλήρου με τα έξοδα διαιτησίας.

    ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

        1.- Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο χρησιμοποιήσει σε ομάδα του

              αθλήτρια μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη ηλικία θα αποκλείεται από

              τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος.

        2.- Απαγορεύεται η υποβολή ενστάσεων και προσφυγών, για κακή διαιτησία.

        3.- Τα Σωματεία απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στην άμυνα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ”.

      Αν  ο  διαιτητής  του  αγώνα  διαπιστώσει  ότι  μία  ομάδα   χρησιμοποιεί στην άμυνα  

     ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ προειδοποιεί  τον  προπονητή  με  τεχνική  ποινή. Αν  η  παράβαση 

      επαναληφθεί  ο  διαιτητής  καταλογίζει  τεχνική  ποινή  στην  ομάδα  που  υποπίπτει  στην

      παράβαση.

      Επίσης  απαγορεύεται  η  πίεση  ( PRESS ) σε  όλο  το  γήπεδο.  Αν  ο

      διαιτητής  του  αγώνα  διαπιστώσει  ότι  μία  ομάδα  πιέζει  σε  όλο  το  γήπεδο

      προειδοποιεί  τον  προπονητή  με  τεχνική  ποινή. Αν  η  παράβαση  επαναληφθεί  ο

      διαιτητής  καταλογίζει  τεχνική  ποινή  στην  ομάδα  που  υποπίπτει  στην

      παράβαση.

        4.- Εάν κάποιο Σωματείο χρησιμοποιήσει αθλήτρια με όνομα διαφορετικό από 

              το πραγματικό του (πλαστοπροσωπία) και διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία το

              υπαίτιο Σωματείο θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες.

        5.- Για να διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία ακολουθείται η παρακάτω

              διαδικασία :

α.- φωτογράφηση της αθλήτριας με τον διαιτητή (πρέπει να φαίνεται και ο αριθμός της φανέλας της αθλήτριας).

            β.- αντιπαραβολή της φωτογραφίας με την φωτογραφία του δελτίου συμμετοχής.

            γ.- αναγραφή των ενεργειών και των διαπιστώσεων στο Φ.Α. από τον Διαιτητή.

        6.- Αν  ένα  σωματείο  δηλώσει  να  συμμετάσχει  στην  κατηγορία  με  δύο  ομάδες  είναι  

              υποχρεωμένο  να  δηλώσει  οκτώ  ( 8 )  διαφορετικές  παίκτριες  που  δεν  θα  έχουν  το 

              δικαίωμα  να  αγωνιστούν  και  στις  δύο  αυτές  ομάδες.  Επίσης  θα  πρέπει  να  δηλώσει

              τουλάχιστον  είκοσι  δύο  ( 22 )  δελτία  αθλητριών  στην  συγκεκριμένη  κατηγορία. 

ΓΕΝΙΚΑ :

             Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη και στο συνημμένο

             έντυπο Κανονισμών , αποφασίζει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.