Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των κανονισμών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων 2018-2019 της ΕΟΚ και της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και την από 08/04.07.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

το Πρωτάθλημα κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία- Μέλη της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

         2.1.Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 20/07/2018 (ημερομηνία αποστολής)σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Το Πρωτάθλημα αρχίζει τον  μήνα  Σεπτέμβριο  2018  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  σωματείων  που  θα  δηλώσουν  συμμετοχή και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 13/04/2019,προκειμένου η πρωταθλήτρια ομάδα να συμμετέχει στους αγώνες πρόκρισης για την ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ του Πανελληνίου πρωταθλήματος.

      2.2.    Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), τη Δευτέρα 30/07/2018 ώρα 17:00.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

         3.1.Εάν τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι 20 και πάνω,

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣ. Η κατάρτιση των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.

       3.1.1 Α ΦΑΣΗ

        Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β, Γ, Δ ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.

       3.1.2 Β ΦΑΣΗ

         Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2) 

        αγωνίζονται ως  εξής :

      Ο Α1 αγωνίζεται με τον Β2 μέχρι κάποιο σωματείο να σημειώσει δύο νίκες με         πλεονέκτημα έδρας του Α1(πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του Α1)ο νικητής

        είναι ο Ε1.

Ο Α2 αγωνίζεται με τον Β1 μέχρι  κάποιο σωματείο  να σημειώσει  δύο νίκες με          πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής

        είναι ο Ε2.

         Τα 2 πρώτα Σωματεία του Γ ομίλου (Γ1,Γ2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Δ ομίλου (Δ1, Δ2)

        αγωνίζονται ως εξής :

        Ο Γ1 αγωνίζεται με τον Δ2 μέχρι κάποιο σωματείο να σημειώσει δύο νίκες με         πλεονέκτημα  έδρας  του  Γ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Γ1 )ο νικητής

        είναι ο Ε3.

        Ο  Γ2 αγωνίζεται  με τον Δ1 μέχρι κάποιο σωματείο  να σημειώσει δύο νίκες με          πλεονέκτημα  έδρας  του  Δ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Δ1 ) ο  νικητής

        είναι ο Ε4.

     3.1.3 Γ ΦΑΣΗ  -  ημιτελική

        Οι νικητές της Β Φάσης θα αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα    

        που θα οριστεί με απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:

       Ο  Ε1 αγωνίζεται με τον Ε3. Ο νικητής είναι ο Ζ1 και ο ηττημένος είναι ο ΣΤ1.

       Ο  Ε2  αγωνίζεται  με  τον  Ε4.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ2 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ2      

     3.1.4 Δ ΦΑΣΗ  - τελική

      Οι  νικητές  της  Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα που θα οριστεί με απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:

       Ο  Ζ1  αγωνίζεται  με  τον  Ζ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  πρώτη  θέση  της  γενικής

             βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  δεύτερη  θέση.

        Επίσης  οι  ηττημένοι  της Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα που θα οριστεί με  απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:

             Ο  ΣΤ1  αγωνίζεται  με  τον  ΣΤ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  τρίτη  θέση  της  γενικής

             βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  τέταρτη  θέση

         3.2 Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι από 15 έως 19 

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε  τρεις  (3)  Ομίλους. Η κατάρτιση των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.

Α' ΦΑΣΗ

Θα αγωνιστούν μεταξύ τους τα Σωματεία κάθε ΟΜΙΛΟΥ δύο φορές, δηλαδή από μία φορά στην έδρα του κάθε Σωματείου.

Β' ΦΑΣΗ

Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες της Α φάσης θα ακολουθήσει η Β φάση στην οποία θα συναντηθούν τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1η  και  2η θέση σε κάθε ΟΜΙΛΟ.

Συγκεκριμένα στη Β φάση θα αγωνιστούν ΕΞΙ (6) Σωματεία.

Στους αγώνες της Β φάσης τα σωματεία θα δημιουργήσουν ΟΜΙΛΟ και θα αγωνιστούν μεταξύ τους δύο φορές, δηλαδή από μία φορά στην έδρα του κάθε Σωματείου, για να καθοριστεί η τελική βαθμολογική κατάταξη των έξι πρώτων Σωματείων.

   Στην  Β  Φάση  δεν  μεταφέρονται  τα  αποτελέσματα  των  ομάδων  που  συναντήθηκαν 

  στην  Α  Φάση.

          Η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον όμιλο της Β φάσης είναι πρωταθλήτρια

          ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2018-2019.

         3.3.Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι μέχρι και 14 Σωματεία

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο Ομίλους. Η κατάρτιση των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.

   Α' ΦΑΣΗ

      Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.

   Β' ΦΑΣΗ

  Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες της Α φάσης θα ακολουθήσει η Β φάση στην οποία θα  

  συναντηθούν τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1η  2η και  3η θέση σε κάθε ΟΜΙΛΟ.

  Συγκεκριμένα στη Β φάση θα αγωνιστούν ΕΞΙ (6) Σωματεία.

Στους αγώνες της Β φάσης τα σωματεία θα δημιουργήσουν ΟΜΙΛΟ και θα αγωνιστούν μεταξύ τους δύο φορές, δηλαδή από μία φορά στην έδρα του κάθε Σωματείου, για να καθοριστεί η τελική βαθμολογική κατάταξη των έξι πρώτων Σωματείων.

  Στην Β Φάση δεν μεταφέρονται τα αποτελέσματα των ομάδων που συναντήθηκαν στην Α Φάση.

Η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον όμιλο της Β φάσης είναι πρωταθλήτρια ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2018-2019.

3.4.  Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα γίνονται  ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ανάλογα με τις υποχρεώσεις των Γυμναστηρίων και δεν επηρεάζονται εάν συμπίπτουν την ίδια ημέρα αγώνες άλλων τμημάτων (ΑΝΔΡΩΝ ή ΕΦΗΒΩΝ).

Οτιδήποτε αφορά την αναβολή των αγώνων αναφέρεται στο άρθρο  50  των Κανονισμών της ΕΟΚ.

     Αγώνες  που  αναβάλλονται είτε  με  την  σύμφωνη  γνώμη  των  σωματείων  είτε  λόγω  ανωτέρας  βίας  μετά  από  απόφαση  της  ΕΠ  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  διεξάγονται  εντός  της  επόμενης  εβδομάδας  και  πάντως  πριν  την  διεξαγωγή  της  επόμενης  αγωνιστικής  του  προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

              4.1. Για την βαθμολογία και την κατάταξη των ομάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2018-2019.

              4.2. Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση του τελικού βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύεται ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΚΑΣΑΜΑΘ στην αντίστοιχη κατηγορία και συμμετέχει στους Προκριματικούς Αγώνες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ που θα διοργανώσει η ΕΟΚ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 47 – Παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε) του κανονισμού της ΕΟΚ, τα  αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που αποχώρησε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο  (2) αγώνες ή αποχώρησης από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη  πριν από  την συμπλήρωση  του  Α΄ Γύρου  του  οικείου  Πρωταθλήματος  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  στην διαμόρφωση  του  γενικού βαθμολογικού πίνακα της  περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η  αποχώρηση  συντελεστεί κατά  την  διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του πρώτου Γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν  να αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κάθε  Σωματείο  υποχρεούται  να  δηλώσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει  και  εφεδρικό  γήπεδο,  τα οποία  πρέπει  να  έχουν  την άδεια  λειτουργίας  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.

Τα σωματεία  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο,  με  το  οποίο  του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνουν  σαν  έδρα.  Επίσης , να  αποστείλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  το  έγγραφο  με  την  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  την  άδεια  λειτουργίας  του  κλειστού  γηπέδου  που  θα  χρησιμοποιήσουν  σαν  έδρα.

ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Εάν κάποιο Σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο, σαν  έδρα του, οι αγώνες  του θα τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Ειδικότερα τα Σωματεία εκείνα που η πόλη – έδρα τους δεν διαθέτει κλειστό γήπεδο με  τις  παραπάνω προϋποθέσεις ,είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν, σαν έδρα τους, κλειστό  γήπεδο, που βρίσκεται στην πλησιέστερη πόλη και στο οποίο θα διεξάγονται οι αγώνες  τους.

Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία, να προσθέσει και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος και στα  οποία θα ορίζονται και θα τελούνται αγώνες Σωματείων, που για διάφορους λόγους  δεν  μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο - έδρα τους.

Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η τέλεση αγώνα σε γήπεδο που έχει αρχικά οριστεί  και  αφού τούτο γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ από το γηπεδούχο Σωματείο, ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.

Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.

Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, και το  άρθρο  11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Πρέπει να υποστηριχτούν από το ενδιαφερόμενο Σωματείο μέσα σε 48 ώρες (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την τέλεση του αγώνα με έγγραφο υπόμνημα και με παράβολο 150,00€. Το  συγκεκριμένο  παράβολο  πρέπει να  κατατεθεί  το  αργότερο  μία  ημέρα  πριν  την  εκδίκαση  της  ένστασης  από  τα  αρμόδια  όργανα. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

7.1.Κυρώσεις από παραίτηση

Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ και υποβάλλει παραίτηση μετά την κλήρωση των αγώνων, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι Κανονισμοί της ΕΟΚ,(αποκλεισμός-μηδενισμός) αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από το αντίστοιχο πρωτάθλημα την επόμενη περίοδο 2019-20.

7.2   Κυρώσεις λόγω αποκλεισμού

 Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δεν συμμετέχει σε δύο αγώνες του Πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ είτε από παραίτηση είτε από μη προσέλευση της ομάδας, αποκλείεται από τη συνέχεια της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα και αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου (2019-20)

7.3  Κυρώσεις από κακή συμμετοχή

Σε περίπτωση που Σωματείο χρησιμοποιήσει αθλητή μεγαλύτερης ηλικίας στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ, εκτός των κυρώσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί της ΕΟΚ, θα τιμωρείται και θα αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2019-20) .

7.4  Κυρώσεις από πλαστοπροσωπία

Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ισχύουν οι κυρώσεις του Αθλητικού Νόμου και του κανονισμού της ΕΟΚ

7.5Η Ένωση, ως Διοργανώτρια Αρχή των Πρωταθλημάτων της, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις για πλαστοπροσωπία ή κακή συμμετοχή αθλητών ή αθλητριών χωρίς απαραίτητα να έχει υποβληθεί αντίστοιχη ένσταση.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να συμμετέχουν αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 2003 και νεότεροι .

Οι  ηλικίες των αθλητών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.

Η χρησιμοποίηση Παίδων στην ομάδα Εφήβων δεν αποτελεί πρόβλημα για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων (Εφήβων και Παίδων την ίδια μέρα).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα σχετικά άρθρα των Γ.Π.Π. της ΕΟΚ(άρθρο 4) και της ΕΚΑΣΑΜΑΘ(άρθρο 3 παραγρ.3.2.2).  

          ΑΡΘΡΟ 9 :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τις αμοιβές των Διαιτητών, Κριτών, Γυμνασίαρχων των αγώνων όλων των κατηγοριών που θα γίνουν στην έδρα τους.

Κάθε  ομάδα υποχρεούται να καταβάλλει παράβολο αξίας 120 € στην Ένωση για έστω και μία συμμετοχή  της  στα  πρωταθλήματα  Ανδρών, Εφήβων, Παίδων Κύπελλο Ανδρών, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Η πρώτη δόση με τη δήλωση συμμετοχής και η δεύτερη πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ θα καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων και τις ημεραργίες των διαιτητών, καθώς και θα υποστηρίξει το αναπτυξιακό πρόγραμμά της .

           ΑΡΘΡΟ 10: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Η ιατρική κάλυψη των αγώνων είναι υποχρεωτική και αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου  με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων

( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου)  του  εκάστοτε γιατρού.  Επίσης  ιατρική  κάλυψη  μπορούν  να  προσφέρουν  πιστοποιημένοι  διασώστες, με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων ( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου)  του  επικεφαλής διασώστη.

Ο έλεγχος των  στοιχείων  και  η  αναγραφή  τους  στο  φύλλο  αγώνα  είναι  αποκλειστική  ευθύνη  των  διαιτητών  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  11: ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ

Τα  σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  προσκομίζουν  και  να  επιδεικνύουν την  ΑΔΕΙΑ

ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  που  εκδίδει  η  οικεία  Περιφερειακή  Ενότητα. 

                Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή  ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει 

οριστεί. Στους αγώνες που διεξάγονται  σε  ουδέτερη έδρα υπεύθυνη για την έκδοση  

 ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ είναι  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 

ΑΡΘΡΟ  12: ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ

Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019  τα  σωματεία  που  έκαναν  αποδεκτή  την

 σύμβαση  της ΕΚΑΣΑΜΑΘ  με  την  εταιρεία  MOLTEN  θα  λάβουν  την  χορηγία  της  εταιρείας  και  θα  χρησιμοποιήσουν  στους  αγώνες  και  στις  προπονήσεις  τους  αποκλειστικά  μπάλες  MOLTEN.  Το  γηπεδούχο  σωματείο που  έχει  αποδεχθεί  την  σύμβαση από  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019 είναι  υποχρεωμένο  να  προμηθεύσει  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  με  τρεις (3)  τουλάχιστον μπάλες  MOLTEN  εσωτερικού  χώρου ( πχ τύπου BGL7,  BGG7  ή  BGM7)   για  την  προθέρμανση  των  αθλητών. Το  Γηπεδούχο Σωματείο  που  έχει  αποδεχθεί  την  σύμβαση  από  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019 και  δεν  τηρήσει  τα  παραπάνω  αναφερόμενα  θα  δέχεται  ποινή  αφαίρεσης  ενός (1)  βαθμού  την  πρώτη  φορά  και  δύο (2)  βαθμούς  για  κάθε  επόμενη.  Από  την  περίοδο  2019 – 2020  η  αποδοχή  της  σύμβασης  θα  είναι  υποχρεωτική. Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή   ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει  οριστεί. Επίσης  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  παράβαση  του  άρθρου  9.2.3 της Γενικής Προκήρυξης 2018-2019 αποτελούν  η  αναφορά  των  διαιτητών  ή  του  γυμνασίαρχου  αν  έχει  οριστεί,  αναφορά της φιλοξενούμενης ομάδας, αναφορά της εταιρείας που προμηθεύει τις μπάλες . Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν όλα τα νόμιμα μέσα όπως πχ βίντεο του αγώνα, φωτογραφίες κλπ.

ΑΡΘΡΟ  13 : ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Γ.Π.Π./ΕΚΑΣΑΜΑΘ.