Ε Ι Δ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΟΥΡΝΟΥΑ κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2017-2018

 

                                                π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

 

                   Τουρνουά καλαθοσφαίρισης κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α αγωνιστικής

                   Περιόδου 2017-2018 με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

                                     

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

             1.- Στο Τουρνουά αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ένωσης.

           2.- Κάθε Σωματείο - Μέλος μπορεί να δηλώσει μέχρι  δύο  (2) ομάδες.

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

           1.- Τα Σωματεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, πρέπει να στείλουν

                συμπληρωμένο το συνημμένο υπόδειγμα, στα Γραφεία της Ένωσης το 

                αργότερο μέχρι  14/02/2018 .

           2.- Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει  21/02/2018 ώρα 16.30΄ στα Γραφεία

                της Ένωσης.

              

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

           1.- Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής θα δημιουργηθούν κατά γεωγραφικά

                διαμερίσματα Όμιλοι των 5-6 ομάδων (αγώνες Α φάσης).

           2.- Σε κάθε Όμιλο οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους δύο φορές (από μία στην

                έδρα της κάθε ομάδας). 

            3.- Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του κάθε Ομίλου θα ακολουθήσει η   διεξαγωγή των

               αγώνων Β΄ φάσης.

           4.- Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων Β φάσης θα γνωστοποιηθεί μετά την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής. 

          5.-Την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων θα έχει η  Επιτροπή Πρωταθλημάτων

              της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.      

          6.-Το Τουρνουά  θα αρχίσει 03/03/2018.

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

           1.- Στους αγώνες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι το 2003 και 

                2004  ή  και  νεώτεροι.

           2.- Η προσκόμιση των δελτίων των αθλητών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από      

                πλευράς Σωματείων .

           3.- Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα πριν από την έναρξη του αγώνα να ζητήσει

                από τους διαιτητές την αντιπαραβολή των στοιχείων των δελτίων με τους

                αθλητές για την αποφυγή πλαστοπροσωπιών.                          

                  

ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

          1.- Επειδή τα γήπεδα είναι κανονικών διαστάσεων, όπως επίσης και οι μπασκέτες,         

               στους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν μπάλες κανονικού μεγέθους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 :ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

       1.- Η Διαιτησία των αγώνων ορίζεται από την ΚΕΔ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

       2.- Οι αγώνες θα γίνονται και με ένα (1) διαιτητή.           

            

ΑΡΘΡΟ 7 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

      1.- Στα Σωματεία που θα πάρουν μέρος δεν θα καταβληθεί αποζημίωση μετακίνησης. 

      2.- Σε κάθε διαιτητή θα καταβάλλεται αποζημίωση 8,00 €.

       3.- Τα Σωματεία επιβαρύνονται εξολοκλήρου με τα έξοδα διαιτησίας.

 ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

       1.- Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο χρησιμοποιήσει σε ομάδα του

              αθλητή μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη ηλικία θα αποκλείεται από

              τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος.

       2.- Απαγορεύεται η υποβολή ενστάσεων και προσφυγών, για κακή διαιτησία.

       3.- Τα Σωματεία απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στην άμυνα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

             ΖΩΝΗΣ”. Αν  ο  διαιτητής  του  αγώνα  διαπιστώσει  ότι  μία  ομάδα   

               χρησιμοποιεί στην άμυνα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ προειδοποιεί  τον  προπονητή   

             με  τεχνική  ποινή. Αν  η  παράβαση επαναληφθεί  ο  διαιτητής  καταλογίζει 

             τεχνική  ποινή  στην  ομάδα  που  υποπίπτει  στην παράβαση.

     Επίσης  απαγορεύεται  η  πίεση  ( PRESS ) σε  όλο  το  γήπεδο.  Αν  ο

     διαιτητής  του  αγώνα  διαπιστώσει  ότι  μία  ομάδα  πιέζει  σε  όλο  το  γήπεδο

    προειδοποιεί  τον  προπονητή  με  τεχνική  ποινή. Αν  η  παράβαση 

    επαναληφθεί  ο διαιτητής  καταλογίζει  τεχνική  ποινή  στην  ομάδα  που   

    υποπίπτει  στην παράβαση.

     4.- Εάν κάποιο Σωματείο χρησιμοποιήσει αθλητή με όνομα διαφορετικό από 

          το πραγματικό του (πλαστοπροσωπία) και διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία το

           υπαίτιο Σωματείο θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες.

     5.- Για να διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία ακολουθείται η παρακάτω

          διαδικασία :

α.- φωτογράφηση του αθλητή με τον διαιτητή (πρέπει να φαίνεται και ο αριθμός

της φανέλας του αθλητή).

            β.- αντιπαραβολή της φωτογραφίας με την φωτογραφία του δελτίου συμμετοχής.

            γ.- αναγραφή των ενεργειών και των διαπιστώσεων στο Φ.Α. από τον Διαιτητή.

     6.- Αν  ένα  σωματείο  δηλώσει  να  συμμετάσχει  στην  κατηγορία  με  δύο  ομάδες 

          είναι  υποχρεωμένο  να  δηλώσει  οκτώ  ( 8 )  διαφορετικούς  παίκτες  που  δεν  θα   

         έχουν  το  δικαίωμα  να  αγωνιστούν  και  στις  δύο  αυτές  ομάδες.  Επίσης  θα 

         πρέπει  να δηλώσει τουλάχιστον  είκοσι  δύο  ( 22 )  δελτία  αθλητών  στην 

         συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

ΓΕΝΙΚΑ :

      Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη και στο συνημμένο

     έντυπο Κανονισμών , αποφασίζει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της

     Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.