Ε Ι Δ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΟΥΡΝΟΥΑ κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ B

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019-2020

 

                                                π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

 

                   Τουρνουά καλαθοσφαίρισης κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ B αγωνιστικής

                   Περιόδου 2019-2020 με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

                                     

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

             1.- Στο Τουρνουά αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ένωσης.

           2.- Κάθε Σωματείο - Μέλος μπορεί να δηλώσει μέχρι  δύο  (2) ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

           1.- Τα Σωματεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, πρέπει να στείλουν

                συμπληρωμένο το συνημμένο υπόδειγμα, στα Γραφεία της Ένωσης το 

                αργότερο μέχρι  21/02/2020 .

           2.- Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει  26/02/2020 ώρα 16:30  στα Γραφεία

                της Ένωσης.

           3.- Οι  αγώνες  θα  αρχίσουν  το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  Μαρτίου  2020             

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

           1.- Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής θα δημιουργηθούν κατά γεωγραφικά

                διαμερίσματα Όμιλοι των 5-6 ομάδων (αγώνες Α φάσης).

           2.- Σε κάθε Όμιλο οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους δύο φορές (από μία στην

                έδρα της κάθε ομάδας). 

          3.-Την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων θα έχει η  Επιτροπή Πρωταθλημάτων

              της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.                 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

           1.- Στους αγώνες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι το 2007 και 

                2008 ή  και  νεώτεροι.

           2.- Η προσκόμιση των δελτίων των αθλητών  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από      

               πλευράς Σωματείων. Οι  αθλητές  μπορούν  να  αγωνιστούν με  πιστοποιητικό 

             γέννησης  με  σφραγισμένη  φωτογραφία(για την ταυτοπροσωπία) και 

             πιστοποιητικό  γιατρού.

           3.- Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα πριν από την έναρξη του αγώνα να ζητήσει

                από τους διαιτητές την αντιπαραβολή των στοιχείων των δελτίων με τους

                αθλητές για την αποφυγή πλαστοπροσωπιών.                          

ΑΡΘΡΟ 5:ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κάθε Σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του, επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει και εφεδρικό γήπεδο, τα οποία πρέπει να έχουν την άδεια λειτουργίας με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα σωματεία  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο, με το οποίο του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνουν  σαν  έδρα.  Επίσης , να  αποστείλουν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το έγγραφο με την απόφαση του Γενικού  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια λειτουργίας του κλειστού γηπέδου  που θα χρησιμοποιήσουν σαν έδρα.

ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Εάν  κάποιο Σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του, οι  αγώνες του θα τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Ειδικότερα  τα  Σωματεία  εκείνα  που  η  πόλη – έδρα  τους  δεν  διαθέτει  κλειστό  γήπεδο  με  τις  παραπάνω προϋποθέσεις ,είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν, σαν  έδρα  τους,  κλειστό  γήπεδο, που  βρίσκεται  στην  πλησιέστερη  πόλη  και  στο  οποίο  θα διεξάγονται  οι  αγώνες  τους.

Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  έχει  το  δικαίωμα  στα  γήπεδα  που  θα  δηλώσουν  τα  Σωματεία,  να  προσθέσει και  άλλα  που  πληρούν  τους  όρους  διεξαγωγής  των  αγώνων του  Πρωταθλήματος  και  στα  οποία  θα  ορίζονται  και  θα  τελούνται  αγώνες  Σωματείων,  που  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  γήπεδο  -  έδρα  τους.

Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  τέλεση  αγώνα  σε  γήπεδο  που  έχει  αρχικά  οριστεί  και  αφού  τούτο  γνωστοποιηθεί  έγκαιρα  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  από  το  γηπεδούχο  Σωματείο,  ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.

Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.

Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.                 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

          1.- Στους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν μπάλες κανονικού μεγέθους  SIZE 7.

 Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019 – 2020  τα  σωματεία  θα  χρησιμοποιήσουν  στους  αγώνες  και  στις  προπονήσεις  τους  αποκλειστικά  μπάλες  MOLTEN.  Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  προμηθεύσει  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  με  τρεις (3)  μπάλες  MOLTEN  για  την  προθέρμανση  των  αθλητών  όμοιες  με  αυτή  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τον  αγώνα.  Το  Σωματείο  που  δεν  συμμορφώνεται  θα  δέχεται  ποινή  αφαίρεσης  ενός (1)  βαθμού  την  πρώτη  φορά  και  δύο (2)  βαθμούς  για  κάθε  επόμενη. 

ΑΡΘΡΟ 7 :ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

       1.- Η Διαιτησία των αγώνων ορίζεται από την ΚΕΔ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

        2.-  Λόγω  πληθώρας  αγώνων  και  ταυτόχρονης  έλλειψης  διαιτητών θα  γίνεται  προσπάθεια  από  την  ΚΕΔ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ  να  ορίζεται τουλάχιστον  ένας  επίσημος  διαιτητής.  Αν  αυτό  δεν  είναι  δυνατόν  το  παιχνίδι  θα  μπορεί  να  διεξαχθεί  με  τον  ορισμό  διαιτητού  από  το  γηπεδούχο  σωματείο,  κατά  προτίμηση  προπονητές  ή  παίκτες ( εν  ενεργεία  ή  όχι ). Σε  κάθε  περίπτωση  η  Ένωση θα  ενημερώνει  τα  σωματεία  για  τον  ορισμό  ή μη  διαιτητή.  Το  γηπεδούχο  σωματείο  θα  ενημερώνει  εγγράφως  την  Ένωση  για  τον  ορισμό  διαιτητή  και  την  διεξαγωγή  του  αγώνα  μέχρι  την  Παρασκευή  12:00  πριν  το  παιχνίδι. 

Σε  περίπτωση  ορισμού  διαιτητή  από  τα  σωματεία  παύει  η  ισχύς  του  άρθρου  8.2                         

ΑΡΘΡΟ 8 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

      1.- Στα Σωματεία που θα πάρουν μέρος δεν θα καταβληθεί αποζημίωση μετακίνησης. 

      2.- Σε κάθε διαιτητή θα καταβάλλεται αποζημίωση 8,00 €.

       3.- Τα Σωματεία επιβαρύνονται εξολοκλήρου με τα έξοδα διαιτησίας.

 ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

        1.- Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο χρησιμοποιήσει σε ομάδα του

              αθλητή μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη ηλικία θα αποκλείεται από

              τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος.

        2.- Απαγορεύεται η υποβολή ενστάσεων και προσφυγών, για κακή διαιτησία.

        3.- Τα Σωματεία απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στην άμυνα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

             ΖΩΝΗΣ”. Αν  ο  διαιτητής  του  αγώνα  διαπιστώσει  ότι  μία  ομάδα   

               χρησιμοποιεί στην άμυνα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ προειδοποιεί  τον  προπονητή   

             με  τεχνική  ποινή. Αν  η  παράβαση επαναληφθεί  ο  διαιτητής  καταλογίζει 

             τεχνική  ποινή  στην  ομάδα  που  υποπίπτει  στην παράβαση.

     Επίσης  απαγορεύεται  η  πίεση  ( PRESS ) σε  όλο  το  γήπεδο.  Αν  ο

     διαιτητής  του  αγώνα  διαπιστώσει  ότι  μία  ομάδα  πιέζει  σε  όλο  το  γήπεδο

    προειδοποιεί  τον  προπονητή  με  τεχνική  ποινή. Αν  η  παράβαση 

    επαναληφθεί  ο διαιτητής  καταλογίζει  τεχνική  ποινή  στην  ομάδα  που   

    υποπίπτει  στην παράβαση.

     Τέλος  απαγορεύεται  το  pick’n’roll

      4.- Εάν κάποιο Σωματείο χρησιμοποιήσει αθλητή με όνομα διαφορετικό από 

          το πραγματικό του (πλαστοπροσωπία) και διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία το

           υπαίτιο Σωματείο θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες.

     5.- Για να διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία ακολουθείται η παρακάτω

          διαδικασία :

α.- φωτογράφηση του αθλητή με τον διαιτητή (πρέπει να φαίνεται και ο αριθμός

της φανέλας του αθλητή).

            β.- αντιπαραβολή της φωτογραφίας με την φωτογραφία του δελτίου συμμετοχής.

            γ.- αναγραφή των ενεργειών και των διαπιστώσεων στο Φ.Α. από τον Διαιτητή.

     6.- Αν  ένα  σωματείο  δηλώσει  να  συμμετάσχει  στην  κατηγορία  με  δύο  ομάδες 

          είναι  υποχρεωμένο  να  δηλώσει  οκτώ  ( 8 )  διαφορετικούς  παίκτες  που  δεν  θα   

         έχουν  το  δικαίωμα  να  αγωνιστούν  και  στις  δύο  αυτές  ομάδες.  Επίσης  θα 

         πρέπει  να δηλώσει τουλάχιστον  είκοσι  δύο  ( 22 )  δελτία  αθλητών  στην 

         συγκεκριμένη κατηγορία. 

ΑΡΘΡΟ 10 :    ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Η ιατρική κάλυψη των αγώνων είναι υποχρεωτική (αναγραφή ονόματος στο Φύλλο Αγώνα)και αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.

    ΑΡΘΡΟ  11: ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ

           Τα  σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  προσκομίζουν  και  να  επιδεικνύουν την     

           ΑΔΕΙΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ   ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  που  εκδίδει  η  οικεία  Περιφερειακή 

          Ενότητα.  Αν  το  γηπεδούχο  σωματείο  δεν  προσκομίσει  την  άδεια  του  αγώνα

          τότε  ο  αγώνας  ματαιώνεται  και  το  γηπεδούχο  σωματείο  μηδενίζεται.

ΓΕΝΙΚΑ :

      Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη και στο συνημμένο

     έντυπο Κανονισμών , αποφασίζει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της

     Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ..