Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των Κανονισμών της ΕΟΚ, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΟΚ περιόδου 2018-2019, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 163/09.07.2018 και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (08/04.07.2018),

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

το Πρωτάθλημα  κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ περιόδου 2018-2019 με τους παρακάτω όρους:

AΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1. Στο Πρωτάθλημα αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα Σωματεία– Μέλη της Ένωσης που διατηρούν τμήμα ΑΝΔΡΩΝ, εκτός αυτών που συμμετέχουν σε Εθνικές κατηγορίες.

1.2.Τα Σωματεία θα χωριστούν σε δύο Ομίλους. Η κατάρτιση των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

2.1.Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 20 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία αποστολής) με συστημένη επιστολή και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

 Το Πρωτάθλημα αρχίζει μεταξύ  22/09/2018  και  13/10/2018 ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που θα  δηλώσουν συμμετοχή.

2.2. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 ώρα 17:00, στα Γραφεία της Ένωσης (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή).

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

3.1. Τα  σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή  θα χωριστούν σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια. Αν  ο  αριθμός  των  σωματείων  είναι  μονός  ο  Α  όμιλος  της  αγωνιστικής περιόδου  2017 – 2018  θα  έχει  την  ομάδα  παραπάνω. Αν  οι  ομάδες της  ίδιας  πόλης  πρέπει  να  χωριστούν  για  να  συμπληρώσουν  τους  ομίλους  αυτό  θα  γίνει  μετά  από  κλήρωση.

3.1.1 Α ΦΑΣΗ

Τα Σωματεία κάθε ομίλου θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.

3.1.2 Β ΦΑΣΗ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ

Τα 4 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2,Α3,Α4) και τα 4 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2, Β3,Β4)  αγωνίζονται ως  εξής :

Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β4  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ1.

Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β3  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Α2 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α2 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ2.

Ο  Α3 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Β2 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β2 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ3.

Ο  Α4 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ4.

3.1.3 Γ ΦΑΣΗ  -  ΤΕΛΙΚΗ

Οι  νικητές  της  Β  Φάσης συγκροτούν  έναν ενιαίο όμιλο  των  τεσσάρων  ομάδων χωρίς να

      μεταφέρονται  αποτελέσματα αγώνων  της  Α  και  Β  φάσης.  Τα Σωματεία θα δώσουν διπλούς

      αγώνες μεταξύ τους . Ο  πρώτος  σε  βαθμούς  των  αγώνων  της  Γ  φάσης  ανακηρύσσεται

      πρωταθλητής  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  για   την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019.

3.1.4 Αγώνες  που  αναβάλλονται είτε  με  την  σύμφωνη  γνώμη  των  σωματείων  είτε  λόγω  ανωτέρας  βίας  μετά  από  απόφαση  της  ΕΠ  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  διεξάγονται  εντός  της  επόμενης  εβδομάδας  και  πάντως  πριν  την  διεξαγωγή  της  επόμενης  αγωνιστικής  του  προγράμματος.

3.2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την κατάταξη των ομάδων ισχύει το άρθρο 7 παρ. 7.2 της Γενικής Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων και ο Κανονισμός Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ.

Αν  μία  ομάδα  λάβει  ένα  μηδενισμό λόγω  μη  προσέλευσης σε ένα αγώνα τιμωρείται  με  ποινή  ενός (1) βαθμού  για  την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και  με ποινή ενός (1) βαθμού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.  Η  ποινές  ισχύουν  και  για  τις  τρεις  ( Α, Β, Γ )  φάσεις  του  πρωταθλήματος.

Αν μία ομάδα λάβει δεύτερο μηδενισμό λόγω μη προσέλευσης σε ένα αγώνα τιμωρείται με αποκλεισμό  από  την  συνέχεια του πρωταθλήματος  και  ποινή  τεσσάρων (4) βαθμών  για  την  επόμενη  αγωνιστική  περίοδο.

 Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 47 – Παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε) του  κανονισμού  της  ΕΟΚ, τα  αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που αποκλείστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη  πριν από  την   συμπλήρωση  του  Α΄ Γύρου  της  Α  φάσης του  οικείου  Πρωταθλήματος  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  στην  διαμόρφωση  του  γενικού βαθμολογικού πίνακα της  περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση  συντελεστεί κατά  την  διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του πρώτου Γύρου  παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες    τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι

   παραβάσεις.

3.3: AΝΟΔΟΣ

Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της  Γ  φάσης, αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια ομάδα  κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ και ανέρχεται στην Γ Εθνική κατηγορία σύμφωνα με τη σχετική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 4:ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα  Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ, δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12άδα περισσότερους από πέντε (5) παίκτες τριάντα ετών και άνω (γεννηθέντες μέχρι και το 1987 και  μεγαλύτεροι ). Επίσης είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στην 12άδα  δύο (2)  παικτών  είκοσι  ετών  και  κάτω  ( γεννηθέντες  το  1998  και  νεότεροι )  και  δύο  (2)  παικτών   είκοσι δύο  ετών  και  κάτω  (γεννηθέντες  το  1996  και  νεότεροι )

Οι  ηλικίες των αθλητών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 5:ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κάθε Σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του, επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει και εφεδρικό γήπεδο, τα οποία πρέπει να έχουν την άδεια λειτουργίας με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα σωματεία  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο, με το οποίο του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνουν  σαν  έδρα.  Επίσης , να  αποστείλουν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το έγγραφο με την απόφαση του Γενικού  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια λειτουργίας του κλειστού γηπέδου  που θα χρησιμοποιήσουν σαν έδρα.

ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Εάν  κάποιο Σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του, οι  αγώνες του θα τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Ειδικότερα  τα  Σωματεία  εκείνα  που  η  πόλη – έδρα  τους  δεν  διαθέτει  κλειστό  γήπεδο  με  τις  παραπάνω προϋποθέσεις ,είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν, σαν  έδρα  τους,  κλειστό  γήπεδο, που  βρίσκεται  στην  πλησιέστερη  πόλη  και  στο  οποίο  θα διεξάγονται  οι  αγώνες  τους.

Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  έχει  το  δικαίωμα  στα  γήπεδα  που  θα  δηλώσουν  τα  Σωματεία,  να  προσθέσει και  άλλα  που  πληρούν  τους  όρους  διεξαγωγής  των  αγώνων του  Πρωταθλήματος  και  στα  οποία  θα  ορίζονται  και  θα  τελούνται  αγώνες  Σωματείων,  που  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  γήπεδο  -  έδρα  τους.

Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  τέλεση  αγώνα  σε  γήπεδο  που  έχει  αρχικά  οριστεί  και  αφού  τούτο  γνωστοποιηθεί  έγκαιρα  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  από  το  γηπεδούχο  Σωματείο,  ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.

Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.

Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 6:ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, και το  άρθρο  11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Πρέπει να υποστηριχτούν από το ενδιαφερόμενο Σωματείο μέσα σε 48 ώρες (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την τέλεση του αγώνα με έγγραφο υπόμνημα και με παράβολο 150,00€. Το  συγκεκριμένο  παράβολο  πρέπει να  κατατεθεί  το  αργότερο  μία  ημέρα  πριν  την  εκδίκαση  της  ένστασης  από  τα  αρμόδια  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 7:ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

7.1 Κυρώσεις από παραίτηση

Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα και υποβάλει παραίτηση μετά την κλήρωση των αγώνων, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι Κανονισμοί της ΕΟΚ (αποκλεισμός-μηδενισμός κλπ), αφαιρούνται τέσσερεις (4) βαθμοί από το  πρωτάθλημα που θα συμμετέχει το υπαίτιο Σωματείο την επόμενη περίοδο (2019-20).

7.2  Κυρώσεις λόγω αποκλεισμού

Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δεν συμμετέχει σε δύο αγώνες του Πρωταθλήματος είτε από παραίτηση είτε από μη προσέλευση της ομάδας, αποκλείεται από τη συνέχεια της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα και αφαιρούνται τέσσερεις (4) βαθμοί από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου (2019-20).

7.3  Κυρώσεις από κακή συμμετοχή

Σε περίπτωση που Σωματείο χρησιμοποιήσει σε αγώνα περισσότερους αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας (άρθρο 4) στο Πρωτάθλημα, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα.

Σε υποτροπή το υπαίτιο σωματείο αποκλείεται από το πρωτάθλημα της περιόδου και αφαιρούνται τέσσερεις (4) βαθμοί από το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου.

7.4  Κυρώσεις από πλαστοπροσωπία

Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ισχύουν οι κυρώσεις του Αθλητικού Νόμου και του κανονισμού της ΕΟΚ

7.5 Δικαίωμα επιβολής κυρώσεων

Η Ένωση, ως Διοργανώτρια Αρχή των Πρωταθλημάτων της, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις για πλαστοπροσωπία ή κακή συμμετοχή αθλητών  χωρίς απαραίτητα να έχει υποβληθεί αντίστοιχη ένσταση όταν διαπιστωθεί παράβαση των όρων της προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Υπενθυμίζονται στα Σωματεία οι διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΝΟΜΟΣ 2725/99 ΑΡΘΡΟ 31 & ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. 11671/05).

ΑΡΘΡΟ 9: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Η ιατρική κάλυψη των αγώνων είναι υποχρεωτική και αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου  με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων

( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου)  του  εκάστοτε γιατρού.  Επίσης  ιατρική  κάλυψη  μπορούν  να  προσφέρουν  πιστοποιημένοι  διασώστες, με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων ( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου)  του  επικεφαλής διασώστη.

Ο έλεγχος των  στοιχείων  και  η  αναγραφή  τους  στο  φύλλο  αγώνα  είναι  αποκλειστική  ευθύνη  των  διαιτητών  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τις αμοιβές των Διαιτητών, Κριτών, Γυμνασίαρχων των αγώνων όλων των κατηγοριών που θα γίνουν στην έδρα τους.

Κάθε  ομάδα υποχρεούται να καταβάλλει παράβολο αξίας 120 € στην Ένωση για έστω και μία συμμετοχή  της  στα  πρωταθλήματα  Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Κύπελλο Ανδρών, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Η πρώτη δόση θα  καταβληθεί με τη δήλωση συμμετοχής και η δεύτερη πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ θα καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων και τις ημεραργίες των διαιτητών, καθώς και θα υποστηρίξει το αναπτυξιακό πρόγραμμά της .

ΑΡΘΡΟ  11: ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ

     Τα  σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  προσκομίζουν  και  να  επιδεικνύουν την  ΑΔΕΙΑ

 ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  που  εκδίδει  η  οικεία  Περιφερειακή  Ενότητα. 

          Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή  ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει 

          οριστεί. Στους αγώνες που διεξάγονται  σε  ουδέτερη έδρα υπεύθυνη για την έκδοση  

                ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ είναι  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 

ΑΡΘΡΟ  12: ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ

 Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019  τα  σωματεία  που  έκαναν  αποδεκτή  την

 σύμβαση  της ΕΚΑΣΑΜΑΘ  με  την  εταιρεία  MOLTEN  θα  λάβουν  την  χορηγία  της  εταιρείας  και  θα  χρησιμοποιήσουν  στους  αγώνες  και  στις  προπονήσεις  τους  αποκλειστικά  μπάλες  MOLTEN.  Το  γηπεδούχο  σωματείο που  έχει  αποδεχθεί  την  σύμβαση από  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019 είναι  υποχρεωμένο  να  προμηθεύσει  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  με  τρεις (3)  τουλάχιστον μπάλες  MOLTEN  εσωτερικού  χώρου ( πχ τύπου BGL7,  BGG7  ή  BGM7)  για  την  προθέρμανση  των  αθλητών. Το  Γηπεδούχο Σωματείο  που  έχει  αποδεχθεί  την  σύμβαση  από  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019 και  δεν  τηρήσει  τα  παραπάνω  αναφερόμενα  θα  δέχεται  ποινή  αφαίρεσης  ενός (1)  βαθμού  την  πρώτη  φορά  και  δύο (2)  βαθμούς  για  κάθε  επόμενη.  Από  την  περίοδο  2019 – 2020  η  αποδοχή  της  σύμβασης  θα  είναι  υποχρεωτική. Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή   ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει  οριστεί. Επίσης  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  παράβαση  του  άρθρου  9.2.3 της Γενικής Προκήρυξης 2018-2019 αποτελούν  η  αναφορά  των  διαιτητών  ή  του  γυμνασίαρχου  αν  έχει  οριστεί,  αναφορά της φιλοξενούμενης ομάδας, αναφορά της εταιρείας που προμηθεύει τις μπάλες . Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν όλα τα νόμιμα μέσα όπως πχ βίντεο του αγώνα, φωτογραφίες κλπ.           

ΑΡΘΡΟ  13 : ΓΕΝΙΚΑ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., καθώς και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ..