Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ "ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ"

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των Κανονισμών της ΕΟΚ, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ περιόδου 2023-2024, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-2024 και  την από 02/17.07.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

το Κύπελλο ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ "ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Κύπελλο ΑΝΔΡΩΝ "ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" συμμετέχουν προαιρετικά τα Σωματεία  κατηγορίας Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ  καθώς και  οι  ομάδες  ΝΕΩΝ και  οι  ομάδες  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  όπως ορίζουν τα άρθρα  14 και 15  της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων

2023 – 2024 της ΕΟΚ.  Επίσης  έχουν δικαίωμα συμμετοχής  όλες οι ομάδες που ανήκουν στην Ένωση και αγωνίζονται στα εθνικά πρωταθλήματα με ομάδα που θα αποτελείται από αθλητές γεννημένους το 2004 και νεότερους ( U20 ).

Οι αγωνιστικές του Κυπέλλου θα διεξαχθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

2.1.Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 02 Αυγούστου 2023 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή και με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει  16/09/2023 ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που θα  δηλώσουν συμμετοχή χωρίς η ημερομηνία να είναι δεσμευτική.

    2.2. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/08/2023 ώρα 17:30, διαδικτυακά, μέσω zoom .

ΑΡΘΡΟ  3 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΚΑΣΑΜΑΘ ΑΝΔΡΩΝ

  Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους που θα  

  καταρτιστούν με γεωγραφικά κριτήρια.

   H Κυπελλούχος ομάδα ΕΚΑΣΑΜΑΘ περιόδου 2023-2024 θα αναδειχθεί μετά από αγώνες που

  θα διεξαχθούν ως εξής:

Α ΦΑΣΗ

 Μετά από κλήρωση τα σωματεία κάθε ομίλου θα αγωνιστούν με σύστημα  νοκ – άουτ, μέχρι να μείνουν δύο (2) σωματεία σε κάθε όμιλο.

Αν  ο αριθμός των σωματείων σε κάθε φάση είναι μονός, ένα σωματείο μετά από κλήρωση θα περνάει στην επόμενη αγωνιστική χωρίς αγώνα.

 Β ΦΑΣΗ- ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

   Οι  νικητές  της  Α  φάσης  των δύο Ομίλων μπαίνουν  σε  κλήρωση που θα  καθορίσει τα  δύο  ζευγάρια  των ημιτελικών  καθώς  και  τους  γηπεδούχους  στην  έδρα  των  οποίων  θα  διεξαχθούν  οι  δύο  αγώνες.

 Γ ΦΑΣΗ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

 Οι νικητές των δύο αγώνων της ημιτελικής φάσης θα αγωνιστούν σε ουδέτερο γήπεδο, σε μονό αγώνα και ο  νικητής θα αναδειχθεί κυπελλούχος ΕΚΑΣΑΜΑΘ για το 2024.

Η έδρα  του  τελικού  θα  καθοριστεί  μετά από εισήγηση της ΕΠ  και απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης. 

Οι αγώνες του Κυπέλλου θα γίνονται ΤΕΤΑΡΤΗ,  ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ή άλλη μέρα της εβδομάδας ,ανάλογα με τις υποχρεώσεις των Γυμναστηρίων και δεν επηρεάζονται εάν συμπίπτουν την ίδια ημέρα αγώνες άλλων τμημάτων (ανδρών, εφήβων ή παίδων).

ΑΡΘΡΟ  4 :ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

     Οι αγώνες του Κυπέλλου ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών θα διεξαχθούν στα Κλειστά γυμναστήρια, Έδρες που θα δηλωθούν από τα Σωματεία, με γηπεδούχο εκείνο που θα κληρωθεί πρώτο σε κάθε ζεύγος.

          Κάθε  Σωματείο  υποχρεούται  να  δηλώσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει  και  εφεδρικό  γήπεδο,  τα οποία  πρέπει  να  έχουν  την άδεια  λειτουργίας  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.

      Τα σωματεία  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο,  με  το  οποίο  του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνουν  σαν  έδρα.  Επίσης , να  αποστείλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  το  έγγραφο  με  την  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  την  άδεια  λειτουργίας  του  κλειστού  γηπέδου  που  θα  χρησιμοποιήσουν  σαν  έδρα.

ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

      Εάν  κάποιο  Σωματείο  αδυνατεί  να  εξασφαλίσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  οι  αγώνες  του  θα τελούνται  σε  γήπεδα  που  θα  ορίζονται  από  την  ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Ειδικότερα  τα  Σωματεία  εκείνα  που  η  πόλη – έδρα  τους  δεν  διαθέτει  κλειστό  γήπεδο  με  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις ,  είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν, σαν  έδρα  τους,  κλειστό  γήπεδο,  που  βρίσκεται  στην  πλησιέστερη  πόλη  και  στο  οποίο  θα διεξάγονται  οι  αγώνες  τους.

      Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  έχει  το  δικαίωμα  στα  γήπεδα  που  θα  δηλώσουν  τα  Σωματεία,  να  προσθέσει και  άλλα  που  πληρούν  τους  όρους  διεξαγωγής  των  αγώνων του  Πρωταθλήματος  και  στα  οποία  θα  ορίζονται  και  θα  τελούνται  αγώνες  Σωματείων,  που  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  γήπεδο  -  έδρα  τους.

       Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  τέλεση  αγώνα  σε  γήπεδο  που  έχει  αρχικά  οριστεί  και  αφού  τούτο  γνωστοποιηθεί  έγκαιρα  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  από  το  γηπεδούχο  Σωματείο,  ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.

Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.

       Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  5 :ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο Κύπελλο ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές  που πληρούν   τους όρους των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και του ισχύοντος αθλητικού νόμου.

Τα Σωματεία που θα λάβουν μέρος στο Κύπελλο  Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ, δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12άδα περισσότερους από πέντε (5) παίκτες τριάντα ετών και άνω (γεννηθέντες μέχρι και το 1994 και μεγαλύτεροι).Επίσης οι  ομάδες  θα  πρέπει, χωρίς να είναι  υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα, να συμπεριλάβουν στην 12άδα ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) παίκτες γεννηθέντες το 2003 και νεότεροι .

 Οι  θέσεις των μικρότερων ηλικιακά παικτών, αν αυτοί δεν υπάρχουν, μένουν κενές. 

Οι  ηλικίες των αθλητών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα από τη γραμματεία επίσημη ή μη και να ελέγχονται από τους διαιτητές ως προς την αναγραφή τους.

Σε περίπτωση αναφοράς προς την ΕΚΑΣΑΜΑΘ (εκτός ενστάσεως) της μη τήρησης των παραπάνω η υπόθεση θα ελέγχεται αυτεπάγγελτα.

Επίσης  οι ομάδες  ΝΕΩΝ  και οι ομάδες ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν  μόνο αθλητές  U23  δηλαδή  γεννημένους  το  2001  και  νεότερους.

Οι  ομάδες που μετέχουν στις εθνικές κατηγορίες  υποχρεούνται να αγωνιστούν με ομάδα U20 ( γεννημένοι το 2004 και νεότεροι )

ΑΡΘΡΟ  6 :ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2023 – 2024  όλα τα  σωματεία   της ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  λάβουν  την  χορηγία  της  εταιρείας MOLTEN και  θα  χρησιμοποιήσουν  στους  αγώνες  και  στις  προπονήσεις  τους  αποκλειστικά  μπάλες  MOLTEN.  Το  γηπεδούχο  σωματείο είναι  υποχρεωμένο  να  προμηθεύσει  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  με  τρεις (3)  τουλάχιστον μπάλες  MOLTEN  εσωτερικού  χώρου για  την  προθέρμανση  των  αθλητών. Το  Γηπεδούχο Σωματείο  που  δεν  τηρήσει  τα  παραπάνω  αναφερόμενα  θα  δέχεται  ποινή  αφαίρεσης  ενός (1)  βαθμού  την  πρώτη  φορά  και  δύο (2)  βαθμούς  για  κάθε  επόμενη. 
Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή   ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει  οριστεί. Επίσης  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  παράβαση  του  άρθρου  9.2.3 της Γενικής Προκήρυξης 2023-2024 αποτελούν  η  αναφορά  των  διαιτητών  ή  του  γυμνασίαρχου  αν  έχει  οριστεί,  αναφορά της φιλοξενούμενης ομάδας, αναφορά της εταιρείας που προμηθεύει τις μπάλες . Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν όλα τα νόμιμα μέσα όπως πχ βίντεο του αγώνα, φωτογραφίες κλπ.

ΑΡΘΡΟ  7 : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

7.1.Κυρώσεις από Παραίτηση-Μη Προσέλευση

Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δηλώσει συμμετοχή στο Κύπελλο και υποβάλει παραίτηση μετά την κλήρωση των αγώνων, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής  την επόμενη περίοδο (2024-25 ή μεταγενέστερη).

 Αν  μία  ομάδα  λάβει  ένα  μηδενισμό λόγω  μη  προσέλευσης σε ένα αγώνα τιμωρείται,  εκτός του αποκλεισμού από την τρέχουσα διοργάνωση, και με αποκλεισμό  από τις επόμενες δύο διοργανώσεις κυπέλλου.

7.2 Κυρώσεις λόγω αποχώρησης από αγώνα
       ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ

      Σε περίπτωση που σωματείο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ  καθώς και ομάδα ΝΕΩΝ  και ομάδα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και  ομάδα  U20 αποχωρήσει κατά τη διάρκεια αγώνα στην διοργάνωση του Κυπέλλου ,μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα και αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

 Επίσης, επιβάλλεται ποινή δύο (2)  βαθμών από τον τρέχον πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ,  αν το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αν το πρωτάθλημα Ανδρών έχει ολοκληρωθεί, η αφαίρεση βαθμών γίνεται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Αν σωματείο ΕΚΑΣΑΜΑΘ καθώς και ομάδα ΝΕΩΝ  και ομάδα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και  ομάδα  U20  αποχωρήσει κατά τη διάρκεια αγώνων ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ και ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από το πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ, αν βρίσκεται σε ισχύ και εάν έχει ολοκληρωθεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο καθώς και αποκλεισμό συμμετοχής για τις επόμενες δύο διοργανώσεις ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Αν στο επόμενο πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ δε συμμετέχει λόγω ανόδου ή λόγω αποχώρησης οι ποινές επιβάλλονται στα τμήματα ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ με τη σειρά που αναφέρονται.

7.3 Κυρώσεις από κακή συμμετοχή

Σε περίπτωση που Σωματείο χρησιμοποιήσει σε αγώνα αθλητές κατά παράβαση του άρθρου 5 της παρούσης Προκήρυξης στο Κύπελλο, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Η επιβολή κυρώσεων θα εξετάζεται από τη Επιτροπή Πρωταθλημάτων κατόπιν ένστασης της αντιπάλου ομάδας ή και αυτεπάγγελτα χωρίς χρονικό περιορισμό.

7.4 Κυρώσεις από πλαστοπροσωπία

Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ισχύουν οι κυρώσεις του Αθλητικού Νόμου και του κανονισμού της ΕΟΚ

7.5 Δικαίωμα επιβολής κυρώσεων

Η Ένωση, ως Διοργανώτρια Αρχή των Πρωταθλημάτων της, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις για πλαστοπροσωπία  σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της ΕΟΚ.

       Οι ποινές που αφορούν στα επόμενα πρωταθλήματα έχουν ισχύ για περίοδο τριών αγωνιστικών περιόδων και εφαρμόζονται ακόμα και σε πιθανή συγχώνευση με άλλο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 8:ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ – ΚΡΙΤΕΣ

Οι διαιτητές, οι γυμνασίαρχοι και οι κριτές (γραμματεία) των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Όπου δεν ορίζονται από την Ένωση επίσημοι κριτές – γραμματεία, η ευθύνη για κάλυψη του αγώνα με άτομα που θα εκτελούν χρέη γραμματείας, βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

 Αναβολή αγώνων είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση που τούτο προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η αναβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα σωματείου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακαταλληλότητα γηπέδου, αντικατάσταση της μπασκέτας κλπ), όλα τα έξοδα της αναβολής βαρύνουν αποκλειστικώς το υπαίτιο σωματείο.

Η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) επιλαμβάνεται των ως άνω περιπτώσεων και καταλογίζει με απόφασή της τα έξοδα στο υπαίτιο σωματείο.

Αγώνες  που  αναβάλλονται μετά  από  απόφαση  της  ΕΠ  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  διεξάγονται  εντός  της  επόμενης  εβδομάδας  και  πάντως  πριν  την  διεξαγωγή  της  επόμενης  αγωνιστικής  του  προγράμματος. Αίτημα που κατατίθεται για αναβολή αγώνα με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο εμπλεκομένων σωματείων δεν προϋποθέτει την αυτοδίκαιη αναβολή του και εναπόκειται στην κρίση της ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής του αγώνα το παιχνίδι θα διεξαχθεί πριν τη διεξαγωγή της επόμενης αγωνιστικής με απόφαση της ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο σωματείων.

Αίτημα αναβολής αγώνα λόγω υποχρεώσεων προπονητή τμήματος σε άλλο αγώνα της ίδιας ή άλλης ομάδας δεν θα γίνεται δεκτό.

ΑΡΘΡΟ 10:ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

10.1.Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της ΕΟΚ, πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από παράβολο 150,00 €.

10.1.1.Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών

 Παιδιάς,   

       εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα Α & Β

       βαθμού.

10.1.2.Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της

 ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

10.1.3.Οι αποφάσεις της παραγράφου 10.1.1  και  10.1.2   προσβάλλονται με προσφυγή

 ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

10.1.4.Τα Σωματεία που μετέχουν στο Κύπελλο καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν,

αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή, ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, των καταστατικών, των Κανονισμών και των Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΚΑΣΑΜΑθ (με βάση τους οποίους διεξάγεται το Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ ΕΟΚ & ΕΚΑΣΑΜΑΘ, Σωματείων και αθλητών) μόνο τα Διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα Σωματεία που αγωνίζονται στο Κύπελλο  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο συμμετοχής 150 ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής τους ,  εκτός αν έχουν δηλώσει συμμετοχή και μετέχουν στο πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023 - 2024 .

Τα σωματεία που συμμετέχουν σε κάθε αγώνα του Κυπέλλου Ανδρών, υποχρεούνται να καταβάλουν από κοινού την αποζημίωση, τα οδοιπορικά των διαιτητών, κριτών, γυμνασίαρχου  αγώνα.( 50% ο γηπεδούχος και 50% ο φιλοξενούμενος)

     Την αποζημίωση ιατρού καταβάλει  το  γηπεδούχο σωματείο.

Το ύψος των αποζημιώσεων θα καθοριστούν με απόφαση για τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου Ανδρών από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

   ΑΡΘΡΟ  12:ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ

Τα  γηπεδούχα σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  προσκομίζουν  και  να  επιδεικνύουν την  ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  που  εκδίδει  η  οικεία  Περιφερειακή  Ενότητα. 

  Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή  ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει     

  οριστεί.

  Η άδεια του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ εκδίδεται από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

      ΑΡΘΡΟ  13 :ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Υπενθυμίζονται στα Σωματεία οι διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Νόμος 2725/99 άρθρο 31 & Υπουργ. Αποφ. 11671/05).

     ΑΡΘΡΟ  14 :ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

 Η ιατρική κάλυψη των αγώνων είναι υποχρεωτική και αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου. 

Ο έλεγχος των  στοιχείων  και  η  αναγραφή  τους  στο  φύλλο  αγώνα  είναι  αποκλειστική  ευθύνη  των  διαιτητών  του  αγώνα.

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την διεξαγωγή κάθε  αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ , τον Ερυθρό Σταυρό ή άλλο πιστοποιημένο φορέα του Υπουργείου Υγείας, με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων ( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου). Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, στην Α ΦΑΣΗ του Κυπέλλου, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται , με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης , πρόστιμο  300  ευρώ  , το οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης , πριν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Εφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη πόλη και αναβληθεί  λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ , τον Ερυθρό Σταυρό ή άλλο πιστοποιημένο φορέα του Υπουργείου Υγείας, τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου βαραίνουν το υπαίτιο σωματείο.  Το αντίτιμο θα το καταθέτουν στην  Ένωση  προκειμένου να αποδοθεί στο σωματείο, πριν την επανάληψη του παιχνιδιού, άλλως θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. Το ποσό μετακίνησης θα προσδιορίζεται από την  Ένωση.

Από την Β ΦΑΣΗ και μετά των πρωταθλημάτων ισχύουν όλα τα παραπάνω του άρθρου 14 με την διαφορά ότι ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ του φιλοξενημένου και ο υπαίτιος γηπεδούχος μηδενίζεται.

  ΑΡΘΡΟ  15 :ΕΠΑΘΛΑ

Στο Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ανδρών "ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" θα απονεμηθεί κύπελλο, στους δε αθλητές του αναμνηστικά μετάλλια.

Στους αθλητές  του σωματείου που συμμετέχει στον ΤΕΛΙΚΟ του Κυπέλλου Ανδρών "ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" , αναμνηστικά μετάλλια.

 ΑΡΘΡΟ  16: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Τα σωματεία με αποκλειστική τους ευθύνη υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα  προστασίας κατά  COVID-19 , σύμφωνα με τη Νομοθεσία ή τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις.
Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή ενός αγώνα όπως διαιτητές, κριτές γυμνασίαρχους.

Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων που θα προβλέπονται σχετικά με την είσοδο και τον αριθμό των φιλάθλων.

Εάν προβλέπεται να ορίζεται υπεύθυνος, εκ μέρους της γηπεδούχου ομάδας για την τήρηση και την ευθύνη των μέτρων, η ομάδα υποχρεούται να κοινοποιήσει πλήρη στοιχεία του υπευθύνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού, ότι έχει λάβει γνώση του ορισμού αυτού και περί αποδοχής του ορισμού του, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, δύο (2) ημέρες πριν την τέλεση κάθε αγώνα.

Σε περίπτωση που δεν σταλεί νέα ενημέρωση προς την ΕΚΑΣΑΜΑΘ περί ορισμού υπευθύνου, θεωρείται ότι παραμένει ο αρχικά ορισθείς.        

ΑΡΘΡΟ 17 :ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΛΠ.)

Σε περιπτώσεις αιτημάτων αναβολής των σωματείων για λόγους ανωτέρας βίας,  συνεπεία, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πανδημίας ή επιδημίας, η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) δύναται να ζητάει κατά τη διακριτική της ευχέρεια από τα σωματεία,  όλα τα έγγραφα που κρίνει ότι δύνανται να δικαιολογούν πλήρως το τυχόν υποβληθέν προς αυτή αίτημα  για αναβολή ή ματαίωση του αγώνα. Επίσης  η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) έχει το δικαίωμα να  ορίζει για το θέμα της απόδειξης του λόγου της αναβολής, άλλη διαδικασία με ανεξάρτητους φορείς, ώστε να επιβεβαιώνει πλήρως το αίτημα εκάστου σωματείου.

ΑΡΘΡΟ  18 :ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΟΚ, εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της Ομοσπονδίας, κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και παράγοντα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα:

(α) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε όλο το προσωπικό αυτής, στα μέλη των οργάνων της (λ.χ. Επιτροπές) και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη αυτής.

(β) Στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα Τμήμα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), εφόσον υπάρχουν, τα αθλητικά σωματεία, τους Προέδρους και τα μέλη Διοίκησης αυτών, τους αθλητές και το προσωπικό τους καθώς και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη τους.

(γ) Στις αθλήτριες και τους αθλητές Καλαθοσφαίρισης, που συμμετέχουν στην οργανωμένη Καλαθοσφαίριση, τόσο σε αγωνιστικές όσο και σε εξωαγωνιστικές δραστηριότητες.

(δ) Σε όλους τους αξιωματούχους και τους παράγοντες της Ομοσπονδίας,  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους διαιτητές, τους προπονητές, το τεχνικό και αθλητικό προσωπικό υποστήριξης, τα επίτιμα μέλη και γενικότερα στους αξιωματούχους ομάδας (τυπικά και εν τοις πράγμασι) και αξιωματούχους αγώνα, ως επίσης και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο με την άδεια ή όχι του  διαιτητή του αγώνα ευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή έχει διοριστεί από οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες ή την Ε.Ο.Κ. και ανέλαβε συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με τον αγώνα ή την διοργάνωση.

(ε) Στους Διαμεσολαβητές και σε τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα

(στ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οργανώνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ.  ή άλλης εξουσιοδοτημένης από αυτή διοργανώτριας αρχής.

(ζ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που με πράξεις ή παραλείψεις του, προσβάλλει το κύρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), δυσφημώντας το άθλημα της καλαθοσφαίρισης με οποιονδήποτε τρόπο. 

Σε περιπτώσεις παράβασης  του Κώδικα Δεοντολογίας εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κανονισμός της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Προκήρυξη καθώς και από τις Ειδικές Προκηρύξεις και δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ καθώς επίσης για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών που τυχόν  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα ρύθμισής τους ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.

Διευκρινίζεται ότι οι έκτακτες συνθήκες συνεπεία της πανδημίας του COVID 19, λογίζονται ότι αποτελούν λόγους που μπορεί να αποκλείουν την εφαρμογή ή να επιβάλλουν την προσαρμοσμένη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας  Προκήρυξης, με απόφαση που θα λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα ονοματοδοσίας των Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου που διεξάγει για το σύνολο τους, ή για επιμέρους ονοματοδοσία.    

ΑΡΘΡΟ  20 :ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε σωματείο υποχρεούται να προσκομίσει στην Ένωση την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και την αντίστοιχη εγγραφή του στο ΜΗΤΡΩΟ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ για τη συμμετοχή του στις αγωνιστικές δραστηριότητες 2023-2024.
Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. ως προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, διέπεται από τους εκάστοτε Νόμους ή Υπουργικές Αποφάσεις.

Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο) για τη μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.

 

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Κυπέλλου ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών και που δεν προβλέπεται από την παρούσα, τη Γενική Προκήρυξη, τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ                                  ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ