Γ Ε Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2018-2019

   ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 1.1.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

1.1.1.Η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.), προκηρύσσει τα παρακάτω πρωταθλήματα τα οποία και θα διοργανώσει με φροντίδα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν, των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., της Γενικής Προκήρυξης 2018-2019 της Ε.Ο.Κ. και την από 08/04.07.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ :

                           1. Πρωτάθλημα Ανδρών

                           2. Πρωτάθλημα Εφήβων

                           3. Πρωτάθλημα Παίδων

                           4. Πρωτάθλημα Γυναικών

                           5. Πρωτάθλημα Νεανίδων

                           6. Πρωτάθλημα Κοριτσιών

 1.1.2.Η έναρξη των Πρωταθλημάτων ορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη του συγκεκριμένου Πρωταθλήματος.

      1.2.ΤΟΥΡΝΟΥΑ

1.2.1.Το Δ.Σ. της Ένωσης έχει την δυνατότητα να αναθέσει σε Ειδική Επιτροπή την διεξαγωγή των αγώνων των παρακάτω κατηγοριών, ύστερα από σχετική προκήρυξη.

                     1.Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (γεν. 2004-05) και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (γεν. 2006-2007).

                     2.Τουρνουά ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α(γεν. 2004-05) και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (γεν. 2006-2007).

1.3.  ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

 1.3.1.Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης προκηρύσσεται η διοργάνωση αγώνων μεταξύ των Σωματείων με την ονομασία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ».

Στους αγώνες συμμετέχουν τα Σωματεία που ανήκουν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής περιγράφονται στην Ειδική Προκήρυξη.

   ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

      2.1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.Κ. περιόδου 2018-2019 και της παρούσης.

      2.2. Tα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ συμμετέχουν υποχρεωτικά  στα  πρωταθλήματα  Παίδων  ή  Εφήβων. Σε  περίπτωση  μη  συμμετοχής   επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο  Τοπικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.

      2.3. Tα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Γυναικών ΕΚΑΣΑΜΑΘ συμμετέχουν  υποχρεωτικά  στα  πρωταθλήματα  Κορασίδων  ή  Νεανίδων. Σε  περίπτωση  μη  συμμετοχής   επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο  Τοπικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.

Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς 0 μέχρι και το 99 αυστηρά.

   ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

                3.1.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

 Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Νόμου και του άρθρου 36 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

       3.1.1.Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 Αθλητές/Αθλήτριες.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήματα  που διοργανώνει  ΕΚΑΣΑΜΑΘ

      3.2. ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

       3.2.1.Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ, δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12άδα περισσότερους από πέντε (5) παίκτες τριάντα ετών και άνω (γεννηθέντες μέχρι και το 1987 και μεγαλύτεροι).Επίσης είναι  υποχρεωτική η συμμετοχή στην 12άδα δύο (2) παικτών είκοσι ετών και κάτω                      (γεννηθέντες το 1998 και νεότεροι) και δύο (2) παικτών είκοσι δύο  ετών  και  κάτω  (γεννηθέντες το 1996 και νεότεροι ).

Οι  ηλικίες των αθλητών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα

3.2.2Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν 12 αθλήτριες από όλες τις ηλικίες χωρίς περιορισμό στον αριθμό νεανίδων ή κορασίδων.

3.2.3Στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2001 και 2002 και μέχρι  τέσσερις  (4)  αθλητές  2003 και  νεότεροι(Γενική Προκήρυξη ΕΟΚ).

Η χρησιμοποίηση Παίδων στην ομάδα Εφήβων δεν αποτελεί πρόβλημα για τη σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων (Εφήβων και Παίδων την ίδια μέρα).

3.2.4Στο Πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2001 και 2002 και μέχρι  πέντε (5) αθλήτριες 2003 και νεότερες (Γενική Προκήρυξη ΕΟΚ).

 Η χρησιμοποίηση Κορασίδων στην ομάδα Νεανίδων δεν αποτελεί πρόβλημα για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων (Νεανίδων και Κορασίδων την ίδια μέρα).

3.2.5Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2003 και νεώτεροι.

3.2.6 Στο Πρωτάθλημα ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2003 και νεώτερες.

   ΑΡΘΡΟ 4: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Οτιδήποτε αφορά τα δελτία ταυτότητας αθλητών και αθλητριών, αναφέρεται στο άρθρο 41 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 - παρ. 9 του Ν. 2725/1999 (ισχύς ενός έτους).

   ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝΩΣΗΣ) –  ΚΡΙΤΕΣ

Οι διαιτητές, οι γυμνασίαρχοι και οι κριτές (γραμματεία) των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Επιτρέπεται στην ΚΕΔ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ να χρησιμοποιήσει κατά την κρίση της, σε αγώνες της Α΄ φάσης των Πρωταθλημάτων ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ένα (1) διαιτητή και δύο (2) κριτές.   

   ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

      6.1. Τα Σωματεία που μετέχουν στο κάθε Πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτίσει η ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

      6.2. Η κατάρτιση των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια. Οι αγώνες των διαφόρων Πρωταθλημάτων θα διεξάγονται κατά βάση μία (1) φορά την εβδομάδα (Σάββατο ή Κυριακή) ή και άλλη μέρα εφόσον όμως παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη περαίωση των πρωταθλημάτων.

      6.3. Αγώνες  που  αναβάλλονται είτε  με  την  σύμφωνη  γνώμη  των  σωματείων  είτε  λόγω  ανωτέρας  βίας  μετά  από  απόφαση  της  ΕΠ  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  διεξάγονται  εντός  της  επόμενης  εβδομάδας  και  πάντως  πριν  την  διεξαγωγή  της  επόμενης  αγωνιστικής  του  προγράμματος.

      6.4. Κάθε Σωματείο που μετακινείται, υποχρεούται, να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής του.

   ΑΡΘΡΟ 7: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

      7.1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

   7.1.1.Οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται, σύμφωνα με το άρθρο 47 των Κανονισμών της ΕΟΚ(με δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας – συμπεριλαμβανομένου και αγώνα που χάθηκε από αδυναμία (άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και μηδέν (0) βαθμούς για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

      7.2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

7.2.1.Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3γ και παρ. 4 του  κανονισμού της ΕΟΚ.

      7.3. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

7.3.1.   Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – μηδενισμοί).

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη η  διαφορά  πόντων 

         στους μεταξύ τους αγώνες.

7.3.2.   Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων  ( goal average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όμιλο που συμμετείχαν.

7.3.3.Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

7.3.4.  Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average ) στους μεταξύ τους αγώνες.

7.3.5.Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όμιλο που συμμετείχαν.

7.3.6.Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο (2) ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 7.3.1 και 7.3.2.

7.3.7.Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου 7.3.3.

 

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 47 – Παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), του κανονισμού της ΕΟΚ, τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη  πριν από  την  συμπλήρωση  του  Α΄ Γύρου  του  οικείου  Πρωταθλήματος  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  στην  διαμόρφωση  του  γενικού βαθμολογικού πίνακα της  περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η  αποχώρηση συντελεστεί κατά  την  διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του πρώτου Γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΟΔΟΣ

Για την ά ν ο δ ο των ομάδων σε ανώτερη κατηγορία  ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ειδική Προκήρυξη του συγκεκριμένου Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

      9.1. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

 9.1.1.Κάθε  Σωματείο  υποχρεούται  να  δηλώσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει  και  εφεδρικό  γήπεδο,  τα οποία  πρέπει  να  έχουν  την άδεια  λειτουργίας  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.

Τα σωματεία  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο,  με  το  οποίο  του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνουν  σαν  έδρα.  Επίσης , να  αποστείλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  το  έγγραφο  με  την  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  την  άδεια  λειτουργίας  του  κλειστού  γηπέδου  που  θα  χρησιμοποιήσουν  σαν  έδρα.

ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Εάν  κάποιο  Σωματείο  αδυνατεί  να  εξασφαλίσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  οι  αγώνες  του  θα τελούνται  σε  γήπεδα  που  θα  ορίζονται  από  την  ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Ειδικότερα  τα  Σωματεία  εκείνα  που  η  πόλη – έδρα  τους  δεν  διαθέτει  κλειστό  γήπεδο  με  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις ,  είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν, σαν  έδρα  τους,  κλειστό  γήπεδο,  που  βρίσκεται  στην  πλησιέστερη  πόλη  και  στο  οποίο  θα διεξάγονται  οι  αγώνες  τους.

Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  έχει  το  δικαίωμα  στα  γήπεδα  που  θα  δηλώσουν  τα  Σωματεία,  να  προσθέσει και  άλλα  που  πληρούν  τους  όρους  διεξαγωγής  των  αγώνων των  Πρωταθλημάτων  και  στα  οποία  θα  ορίζονται  και  θα  τελούνται  αγώνες  Σωματείων,  που  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  γήπεδο  -  έδρα  τους.

Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  τέλεση  αγώνα  σε  γήπεδο  που  έχει  αρχικά  οριστεί  και  αφού  τούτο  γνωστοποιηθεί  έγκαιρα  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  από  το  γηπεδούχο  Σωματείο,  ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.

Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.

Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.

      9.2. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

    9.2.1.Στα Πρωταθλήματα ΑΝΔΡΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες κανονικού μεγέθους (size – 7).

    9.2.2. Στα Πρωταθλήματα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά μπάλες τύπου size – 6.

    9.2.3. Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019  τα  σωματεία  που  έκαναν  αποδεκτή  την

 σύμβαση  της ΕΚΑΣΑΜΑΘ  με  την  εταιρεία  MOLTEN  θα  λάβουν  την  χορηγία  της  εταιρείας  και  θα  χρησιμοποιήσουν  στους  αγώνες  και  στις  προπονήσεις  τους  αποκλειστικά  μπάλες  MOLTEN.  Το  γηπεδούχο  σωματείο που  έχει  αποδεχθεί  την  σύμβαση από  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019 είναι  υποχρεωμένο  να  προμηθεύσει  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  με  τρεις (3)  τουλάχιστον μπάλες  MOLTEN  εσωτερικού  χώρου ( πχ τύπου BGL7,  BGG7  ή  BGM7) για  τους  αγώνες  Ανδρών, Εφήβων και  Παίδων και  με  τρεις (3)  τουλάχιστον μπάλες  MOLTEN εσωτερικού  χώρου ( πχ τύπου BGL6,  BGG6  ή  BGM6)  για  τους  αγώνες Γυναικών, Νεανίδων και  Κορασίδων  για  την  προθέρμανση  των  αθλητών. Το  Σωματείο  που  έχει  αποδεχθεί  την  σύμβαση  από  την  αγωνιστική  περίοδο  2018 – 2019 και  δεν  τηρήσει  τα  παραπάνω  αναφερόμενα  θα  δέχεται  ποινή  αφαίρεσης  ενός (1)  βαθμού  την  πρώτη  φορά  και  δύο (2)  βαθμούς  για  κάθε  επόμενη.  Από  την  περίοδο  2019 – 2020  η  αποδοχή  της  σύμβασης  θα  είναι  υποχρεωτική. Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή   ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει  οριστεί. Επίσης  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  παράβαση  του  άρθρου  9.2.3 της Γενικής Προκήρυξης 2018-2019 αποτελούν  η  αναφορά  των  διαιτητών  ή  του  γυμνασίαρχου  αν  έχει  οριστεί,  αναφορά της φιλοξενούμενης ομάδας, αναφορά της εταιρείας που προμηθεύει τις μπάλες . Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν όλα τα νόμιμα μέσα όπως πχ βίντεο του αγώνα, φωτογραφίες κλπ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το σχετικό άρθρο των Κανονισμών της ΕΟΚ. Σε περίπτωση που Εθνική ομάδα (πολιτική ή στρατιωτική) απασχολεί αθλητή ή αθλητές Σωματείων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα, η ΕΠ έχει το δικαίωμα να μην αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής μέρας, αλλά μόνο όσους είναι απαραίτητο και που θα τελεστούν στη συνέχεια σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ.

Αγώνες  που  αναβάλλονται είτε  με  την  σύμφωνη  γνώμη  των  σωματείων  είτε  λόγω  ανωτέρας  βίας  μετά  από  απόφαση  της  ΕΠ  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  διεξάγονται  εντός  της  επόμενης  εβδομάδας  και  πάντως  πριν  την  διεξαγωγή  της  επόμενης  αγωνιστικής  του  προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ

   11.1.       ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

    11.1.1.Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α και Β βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας όργανα.

    11.1.2.    Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

    11.1.3.    Τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ καθώς και οι αθλητές και οι αθλήτριες τους, σ υ μ φ ω ν ο ύ ν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσεως διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, των Καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των Κανονισμών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ και των Ειδικών Προκηρύξεων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (με βάση τις οποίες διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ) μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευομένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.

   11.2. ΕΦΕΣΕΙΣ

       11.2.1.   Οι αποφάσεις της παραγρ. 11.1.2 προσβάλλονται με προσφυγή, ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα Σωματεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές-αθλήτριες των Σωματείων καθώς και οι προπονητές και οι κόουτς στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και από τις διατάξεις που ισχύουν στους Κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων ΕΟΚ,ΕΚΑΣΑΜΑΘ και Ειδικών Προκηρύξεων ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

ΑΡΘΡΟ 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τις αμοιβές των Διαιτητών, Κριτών, Γυμνασίαρχων των αγώνων όλων των κατηγοριών που θα γίνουν στην έδρα τους.

Κάθε  ομάδα υποχρεούται να καταβάλλει παράβολο αξίας 120 € στην Ένωση για έστω και μία συμμετοχή  της  στα  πρωταθλήματα  Ανδρών, Εφήβων, Παίδων Κύπελλο Ανδρών, σε δύο (2) ισόποσες  δόσεις.

Η πρώτη δόση με τη δήλωση συμμετοχής και η δεύτερη πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Κάθε  ομάδα υποχρεούται να καταβάλλει παράβολο αξίας 100 € στην Ένωση για έστω και μία συμμετοχή  της  στα  πρωταθλήματα  Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων,

σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Η πρώτη δόση με τη δήλωση συμμετοχής και η δεύτερη πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ θα καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων και τις ημεραργίες των διαιτητών, καθώς και θα υποστηρίξει το αναπτυξιακό πρόγραμμά της .

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ

Στις Πρωταθλήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο, στους δε αθλητές-αθλήτριες μετάλλια.

Στις Δεύτερες και Τρίτες ομάδες καθώς και στους αθλητές-αθλήτριες θα απονεμηθούν μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 15: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Η ιατρική κάλυψη των αγώνων είναι υποχρεωτική και αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου  με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων

( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου)  του  εκάστοτε γιατρού.  Επίσης  ιατρική  κάλυψη  μπορούν  να  προσφέρουν  πιστοποιημένοι  διασώστες, με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων ( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου)  του  επικεφαλής διασώστη.

Ο έλεγχος των στοιχείων και η αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα είναι  αποκλειστική ευθύνη των διαιτητών του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Ισχύουν τα αναφερόμενα σε κάθε Ειδική Προκήρυξη.

    ΑΡΘΡΟ  17: ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ

                     Τα  σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν την ΑΔΕΙΑ

                     ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ που  εκδίδει  η οικεία Περιφερειακή Ενότητα. 

                     Υπεύθυνοι για τον έλεγχο είναι οι διαιτητές του αγώνα ή ο γυμνασίαρχος αν έχει 

                     οριστεί. Στους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερη έδρα υπεύθυνη για την έκδοση  

                     ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ είναι η ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 

ΑΡΘΡΟ  18 :ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε σωματείο υποχρεούται να προσκομίσει στην Ένωση την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Σωματείο που δεν  θα έχει την συγκεκριμένη αναγνώριση δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020.

ΑΡΘΡΟ  19 :Το  άρθρο  17  της  προκήρυξης  του  2017 – 2018  παρατείνεται  για  ένα  χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 20 :Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, τις Γενικές Προκηρύξεις ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισμών μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, θα ισχύσουν εφόσον κοινοποιηθούν 48 ώρες πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων στα δικαιούμενα συμμετοχής Σωματεία.